စက်မှုသတင်း

စက်အပိုင်းမိတ်ဆက်

2019-12-19
စက်အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်လည်းလူသိများသောစက်အစိတ်အပိုင်းသည်စက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Machine Part သည်အမျိုးမျိုးသောစက်ကိရိယာများတွင်အခြေခံကျသောအစိတ်အပိုင်းများကိုလေ့လာပြီးဒီဇိုင်းပြုလုပ်သောစည်းကမ်းတစ်ခုသာမကအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်ယေဘူယျအသုံးအနှုန်းလည်းဖြစ်သည်။