ကုမ္ပဏီသတင်း

ISO9001: 2008, ISO3485: 2003 စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အောင်မြင်ခဲ့

2019-09-20
ISO9001: 2008, ISO3485: 2003 စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အောင်မြင်ခဲ့